هفته نامۀ ورزشی

فن؛ هفته‌نامۀ ورزشی، شمارۀ سی و هشتم

فن؛ هفته نامۀ ورزشی اپلیکیشن کوزه
شمارۀ سی‌و هشتم
14 اسفند 1397
سردبیر: مهدی همدانی
دبیر تحریریه: سعیده فتحی
دبیر عکس: مجتبی صالح
تدوین: نسیم نوری‌آزاد، سیدمحمدحسین داستان
گرافیک و صفحه‌آرایی: فاطمه قنائی
ویرایش: سارا مطلوب
با سپاس از: فرهاد اشراقی،  آرش محمـدی، نصیـر مقـدری، پوریـا تابان، پوریا شاکری، امیر شمس، علیرضا روش، کاوه علی‌اسماعیلی و مهدی هژبری

برگشت به ليست
image

همين الآن نصب
و شروع به خواندن کنيد !

نسخه ی آی او اس بزودی در دسترس قرار خواهد گرفت .