هفته نامۀ ورزشی

فن؛ هفته‌نامۀ ورزشی، شمارۀ چهل و سوم

فن؛ هفته نامۀ ورزشی اپلیکیشن کوزه
شمارۀ چهل و سوم
20 فروردین 1398
سردبیر: مهدی همدانی
دبیر تحریریه: سعیده فتحی
دبیر عکس: مجتبی صالح
تدوین: نسیم نوری‌آزاد، سیدمحمدحسین داستان
گرافیک و صفحه‌آرایی: فاطمه قنائی
ویرایش: سارا مطلوب
با سپاس از:فرهاد اشراقی،  آرش محمدی، نصیر مقدری، امیر شمس، علیرضــا روش، کاوه علی‌اسماعیــلی، مهری رنجبــر و مهدی هژبری

برگشت به ليست
image

همين الآن نصب
و شروع به خواندن کنيد !

نسخه ی آی او اس بزودی در دسترس قرار خواهد گرفت .