مجلۀ سبک زندگی  انار

انار، شمارۀ بیست‌و چهارم/ بهمن1397، /

انار؛ ماهنامۀ‌ سبک زندگی اپلیکیشن کوزه
شمارۀ بیست و چهارم - بهمن 1397
سردبیر: نسیم چراغلو
تصویربرداری: سعید درویشـی، فاطمه حسنوند
عکس: فاطمه حسنوند
تدوین: نسیم نوری‌آزاد، سیدمحمدحسین داستان
گرافیک و صفحه‌آرایی:  فاطمه قنائی
ویرایش: سارا مطلوب
زیبایی و مدلینگ: سارا حقگو
با سپاس از: شاهین شرافتی،  مریم حسنوند،  روابط عمومی خانۀ کاظمی، نیاز اصغری، امیرحسین فرزانه و مقداد ساداتی

برگشت به ليست

صفحۀ 4 : سخن سردبیر، عروسک توری صورتی
یک روز، عروسک دیگر پشت ویترین نبود و من احساس کردم تنهاترین دختربچۀ روی زمینم و چیزی را که مال من نبود اما دوست داشتم مال من باشد از من دزیده‌اند...

صفحۀ 9: درمان خانگی خطوط اخم و پیشانی

روش های خانگی برای درمان خطوط اخم و پیشانی را بشناسیم

صفحۀ 10:  تهران گردی

درباره برج ازادی بیشتر بدانیم

صفحۀ 18: گپی با امیر بدری، بدلکار «جیمز باند»

خطر کردن کسب و کار من است

صفحۀ 20: کفشی از آینده

کفشی که بساط پاور بانک را جمع می کند

صفحۀ 27: معرفی سریال

Mindhunter یا شکارچی ذهن؛ سریالی که واکنش تحسین آمیز منتقدان را برانگیخت