مجلۀ ورزشی فن

فن؛ هفته‌نامۀ ورزشی ، شمارۀ بیست و نهم، /

فن؛ هفته نامۀ ورزشی اپلیکیشن کوزه
شمارۀ بیست‌ونهم
 11 دی1397
سردبیر: مهدی همدانی
دبیر تحریریه: سعیده فتحی
دبیر عکس: مجتبی صالح
تدوین: نسیم نوری‌آزاد، سیدمحمدحسین داستان
گرافیک و صفحه‌آرایی: فاطمه قنائی
ویرایش: سارا مطلوب
با سپاس از: فرهاد اشراقی،  آرش محمدی، نصیر مقدری، امیر شمس و مهدی هژبری
شرح جلد: علی پروین در قاب مجتبی صالح

برگشت به ليست

صفحۀ 4: وقت افاضه
وقتی به‌رغم حذف شدن در مرحلۀ گروهی جام جهانی، همۀ مردم لب به تحسین کارلوس کی‌روش و شاگردانش گشودند، سرمربی تیم ملی هشدار داد که چشم بر هم بزنیم، جام ملت‌های آسیا از راه خواهد رسید و از همین حالا به فکر باشید.
در یک چشم‌به‌هم‌زدن، شش ماه گذشت و حالا...