مجلۀ ورزشی فن

فن؛ هفته‌نامۀ ورزشی، شمارۀ سی و چهارم، /

فن؛ هفته نامۀ ورزشی اپلیکیشن کوزه
شمارۀ سی‌و چهارم
16بهمن1397
سردبیر: مهدی همدانی
دبیر تحریریه: سعیده فتحی
دبیر عکس: مجتبی صالح
تدوین: نسیم نوری‌آزاد، سیدمحمدحسین داستان
گرافیک و صفحه‌آرایی: فاطمه قنائی
ویرایش: سارا مطلوب
با سپاس از: فرهاد اشراقی،  آرش محمـدی، نصیــر مقدری، سجاد ایمانیان، امیر شمس، کاوه علی‌اسماعیلی، پرتو جغتایی، مسعود اکبری و مهدی هژبری

برگشت به ليست


صفحۀ 4: وقت افاضه
هیاهوی جام ملت‌های آسیا با قهرمانی قطر فروکش کرد تا قارۀ کهن شاهد تولد مدعی جدیدی باشد. البته برای جامعۀ ایران …

صفحۀ 8: شریک در فریاد زدن شعار تیم ملی
اینجا فرقی نمی‌کرد مرد باشی یا زن، همه در کنار هم با لبخند و شادی وارد ورزشگاه شدند. اعضای خانواده کنار هم بودند و با هم از تماشای فوتبال لذت می‌بردند. اینجا از دختر جوان گرفته تا پیرزن هفتادساله، همه جای خودشان را داشتند و بدون حرمت‌شکنی در کنار مردان نشستند

صفحۀ 12: آخرین حرف های سرمربی سابق تیم ملی در نود
امیدوارم سرمربی بعدی ایران از اشتباهات من درس بگیرد...