مجلۀ ورزشی فن

فن؛ هفته‌نامۀ ورزشی، شمارۀ سی و ششم، /

فن؛ هفته نامۀ ورزشی اپلیکیشن کوزه
شمارۀ سی‌و ششم
30بهمن1397
سردبیر: مهدی همدانی
دبیر تحریریه: سعیده فتحی
دبیر عکس: مجتبی صالح
تدوین: نسیم نوری‌آزاد، سیدمحمدحسین داستان
گرافیک و صفحه‌آرایی: فاطمه قنائی
ویرایش: سارا مطلوب
با سپاس از:فرهاد اشراقی،  آرش محمـدی، نصیر مقـدری، اشکـان مهریار، امیر شمس، علیرضا روش، کاوه علی‌اسماعیلی و مهدی هژبری

برگشت به ليست

صفحۀ 4: وقت افاضه
در خبرها آمده بود که سهراب مرادی، قهرمان پرآوازۀ وزنه‌برداری کشورمان که مدال طلای رقابت‌های جهانی و المپیک را مال خود کرده، به‌شدت مصدوم شده و به احتمال زیاد...

 
صفحۀ 6:  علی علیپور
"صدرنشینی فقط در هفته آر مهم است"

 
صفحۀ 7:  اشکان دژاکه 
"لیگ برتریک جام به تبریز بدهکار است"

صفحۀ 8: مرتضی تبریزی
"استقلال را قضاوت نکنید"

صفحۀ 9: سرمربیگری موقت بیراهه ای خطرناک برای نکونام
تابستان سال آینده مسابقۀ رسمی نخواهــد داشت. همیـــن مسئله باعث شده بعضی از پیش‌کسوتان خواهان استفاده از سرمربی موقت تا اواخر خرداد شوند، تاکتیکی که به‌زعم آن‌ها باعث صرفه‌جویی فدراسیون در هزینۀ سرمربی جدید خواهد شد.

صفحۀ 10: اعتراف بی حاصل مهدی رحمتی در نود
"اگر به عقب بر می گشتیم، از تیم ملی خداحافظی نمی گردم"

صفحۀ 12:  حامد حدادی 
"خیلی چیزهارو افشا می کنم"

صفحۀ 13:  احسان روزبهانی
"خودزنی نکنیم"
"در بوکس نه لیگ داریم نه حق پخش تلوزیونی"

 
صفحۀ 14: سعید ملایی؛ غمین ترین جودوکار
شایستـــۀ کشورمـــان، در چهـــار مــاه اخیـــر سـه بار در مسابقات مختلف تن به شکست مصلحتـــی داد تا ...

 
صفحۀ 15:  سهراب ایران، چشم انتظار پزشکان
قهرمان المپیک زیر تیغ جراحی