مجلۀ ورزشی فن

فن؛ هفته‌نامۀ ورزشی، شمارۀ سی و هفتم، /

فن؛ هفته نامۀ ورزشی اپلیکیشن کوزه
شمارۀ سی‌و هفتم
7 اسفند 1397
سردبیر: مهدی همدانی
دبیر تحریریه: سعیده فتحی
دبیر عکس: مجتبی صالح
تدوین: نسیم نوری‌آزاد، سیدمحمدحسین داستان
گرافیک و صفحه‌آرایی: فاطمه قنائی
ویرایش: سارا مطلوب
با سپاس از:فرهاد اشراقی،  آرش محمدی، نصیر مقدری، سجاد ایمانیان، امیر شمس، علیرضا روش، کاوه علی‌اسماعیلی، مسعود اکبری مهدی هژبری

برگشت به ليست

 

صفحۀ 4: وقت افاضهسیر صعودی قیمت ارز بدون شک بر مراودات بین‌المللی ورزش ایران هم تأثیر می‌گذارد. این اتفاق تلخ و درعین‌حال اجتناب‌ناپذیر است، چون با توجه به شرایط اقتصادی، کاملاً بدیهی است که فدراسیون‌ها باید قید سفرهای کمتر ضروری تیم‌هاشان را بزنند.

 
صفحۀ 5:  آپانداپاتوسی
"در لیگ قهرمانان شگفت زده تان می کنم"

 
صفحۀ 6:  پرسپولیس در خدمت رقبا
برنامۀ هفتۀ نوزدم و نتایجو برنامۀ هفتۀهجدهم 

 
صفحۀ 7: امید عالیشاه 
"توفان پرسپولیس به زودی آغاز می شود"

 
صفحۀ 8: سردار آزمون
می خواهم اروپا را فتح کنم
قرار نیست از هیچ حریفی بترسم

 
صفحۀ 9: دختر ناصر حجازی در راه پدرش
خیلی دلم می‌خواست سرمربی تیم ملی شوم، اما هیچ‌وقت این پست را به من ندادند

 
صفحۀ 10:  پورعلی گنجی
"مادرم به حاطر سیگار دندان هایم را خرد کرد"

 
صفحۀ 11:  لیگ قهرمانان را پیش بینی کنید و برنده شوید 
آ
غاز دوبارۀ مسابقات فن

 
صفحۀ 13:  رضازاده
"امیدوارم انتخابات را مهندسی نکنند"

 
صفحۀ 14:  الناز کمپانی
"لیست تیم ملی عادلانه نیست"
"هیچ وقت ناامید نمی شودم اما ..."

 
صفحۀ 16:  آرن اوودی
"ای کاش در جشن صعود خدافظی می کردم"