مجلۀ کودک و خانواده پروانه

پروانه، ماهنامۀ روانشناسی کودک و خانواده، شماره صفر/ بهمن 1397، /

پروانه؛  ماهنامة روان‌شناسي کودک و خانوادة اپليکيشن کـوزه
شمارة صفر - بهمن 1397
سردبيران  دکتر مجيد صفاري‌نيا و دکتر احمد علي‌پور
دبير تحريريه  حامد هلاکويي
تدوين  نسيم نوري‌آزاد، محمدحسين داستان
گرافيک و صفحه‌آرايي  فاطمه قنائي
ويرايش سارا مطلوب
با سپاس از:شيلر کيخاوني، رکسانا ساسان‌نژاد، ارمغان دماونديان، ترانه عطايي، مهرناز صفاري‌نيـا، سمانه حکم‌آبـادي ،مريم مفاخري و اميد علي‌پور

برگشت به ليست

صفحۀ 4: سخن سردبیران
پژوهشگران حوزۀ رشد سال‌های آغازین زنـــــدگی، به‌ویـــژه قبل از هفـــت‌ســـالگی، را بسیــــار مهم قلمداد می‌کنند و تأثیر آن را بر رشد و تحول کودکان درخور توجه می‌داننــــد.
در پروانه می‌کوشیـــم با ارائــــۀ مقالات کوتـــــاه و توصیه‌های کاربــــردی به شما والدین و مربیان، به‌شکل چندرسانه‌ای، به نیازهایتان پاسخ گوییم.

صفحۀ 5: بازی و کودک، قدرت بازی

همـــۀ مــــا خاطـــرات شیرینی از بازی‌های کودکی‌مان به‌خاطر داریم که با یادآوری‌شان لبخند می‌زنیم و با گفتن «یادش به‌خیر» لذتی را که در کودکی بر ما گذشته مرور می‌کنیم. آیا می‌دانیـــم بازی‌هـــای کـــودکی روی شخصیتمان چه تأثیری گذاشته‌اند و احتمالاً قرار اســـت چه تأثیـــری روی کودکمان بگذارند؟

صفحۀ 11:  مهارت های برای اجتماعی  شدن

مهارت های اجتماعی توانایی کافی برای کنار آمدن با دیگران و برقراری رابطه ای رضایت بخش را فراهم می کنند.

صفحۀ 14: حس خوب تشویق

کودکان هم، شبیه ما، وقتی آفرین می شنوند، در دلشان قند آب می شود و می توانند از آن دو بال پرواز بسازند تا به آسمان هدفی که در سر دارند برسند. اما آنچه اهمیت دارد این است که کودکان کارت آفرین خود را چه وقت و چگونه می گیرند. آیا ما این برگ برنده را برای آن ها به جا رو می کنیم؟

صفحۀ 18: تله ای به نام تلویزیون

اگر به ما بگویند در اغلب خانه‌های جهان، حتی خانۀ خودمان، نوعی مخدر اعتیادآور وجود دارد، شاید بخندیم و باور نکنیم! اما حقیقت دارد. همۀ ما در خانۀ خودمان مخدری به نام تلویزیون داریم. چرا به تلویزیون مخدر می‌گویند؟

صفحۀ 23:  نشانه های والدین بد

بداخلاقی و بدرفتاری والدین، به‌ویژه پدر، باعث ناسازگاری کودک در مدرسه و همچنین درگیر شدن او با همسالان و اطرافیانش در محیط‌های دیگر می‌شود. عملکرد تحصیلی کودک نیز در نتیجۀ تنش و اخلاق بد والدین، آسیب می‌بیند.

صفحۀ 26:  هیجان و چهره هایش

حتماً شما هم واکنش کودکتان را هنگام هدیه گرفتن اسباب‌بازی محبوبش دیده‌اید. به آن حالت سرشار از شور و شوق هیجان می‌گویند. اما هیجان فقط به این احساس خوشایند محدود نمی‌شود. گاهی کودک با هیجان‌های ناخوشایندی مثل ترس یا غم روبه‌رو می‌شود. ما والدین،  باید چون آموزگاری متبحر که هیجان را می‌شناسد، مدیریت هیجان‌های مختلف را به کودک بیاموزیم.

صفحۀ 29:  فیلم چین

معرفی فیلم مناسب برای کودکان شما