مجلۀ کودک و خانواده پروانه

پروانه، ماهنامۀ روانشناسی کودک و خانواده، شماره دو/ فروردین 1398، /

پروانه؛  ماهنامۀ روان‌شناسی کودک و خانوادۀ اپلیکیشن کـوزه
شمارۀ دوم - فروردین 1398
سردبیران  دکتر مجید صفاری‌نیا و دکتر احمد علی‌پور
دبیر تحریریه  حامد هلاکویی
تدوین  نسیم نوری‌آزاد، محمدحسین داستان
گرافیک و صفحه‌آرایی  فاطمه قنائی
ویرایش سارا مطلوب
 
با سپاس از همکاری
ترانه عطایی، مائده رادمنش، پریچهر محمدی، شیلر کیخـاونی، ارمغان دماوندیان، مهرناز صفاری‌نیا، امید علی‌پور، سیمین شاه‌زکـی، شهره تی‌تی‌دژ، سمانه حکم‌آبادی و سمیرا بیک‌محمدی

برگشت به ليست

صفحۀ 4: سخن سردبیران
ما نیز همگام با بهار زیبا و با همراهی مادران و پدران این مرز و بوم و کودکان دلبندشان، دومین مرحلۀ رشد پروانۀ تازه ازپیله‌رستۀ خود را طی کرده‌ایم و حاصل تلاش‌های بی‌وقفۀ متخصصان رشد کودک در بنیاد رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان ایرانیان (رکن) و کوشش‌های شبانه‌روزی همکاران خوش‌ذوقمان در مؤسسۀ فرهنگی‌هنری کوزه را در قالب دومین شماره از مجموعۀ بی‌بدیل پروانه به شما و پروانه‌های کوچکمان عیدی می‌دهیم..

صفحۀ 8: پرنده شناس کودک
یکی از آموزش‌های زیست‌محیطی ضروری برای کودک آشنایی با پرندگانی است که اطراف او زندگی می‌کنند. کودکان امروز ما حافظان فردای محیط زیست هستند. وظیفۀ ماست که اصول این کار را به آن‌ها آموزش دهیم تا بتوانند به زندگی‌شان روی زمین ادامه دهند و از نعمت‌های آن برخوردار شوند

صفحۀ 10:  ایستادن روی پاهای خود
تجربۀ استقلال برای کودک فقط نوعی سرگرمی نیست؛ بلکه تکلیفی است که او باید در جهت رشد خود انجام دهد.

صفحۀ 14: نقش های برابر
در رشد کودکان نقش پدرها به اندازۀ مادرها مهم است، اما معمولاً وقتی صحبت از تربیت و پرورش کودک می‌شود، نگاه خانواده‌ها به نقش مادر خیره می‌ماند

صفحۀ 22:  قصه خوانی
از گذشته‌های دور تا عصر حاضر، قصه‌ها در زندگی ما نقش پررنگی ایفا ‌کرده‌اند. قصه‌ها فقط برای سرگرمی و به‌خواب رفتن کودکان نیستند؛ بلکه گاهی هدف اصلی قصه انتقال پیام آموزنده‌ای است که در دل خود نهفته است. علم روانشناسی از قصه‌درمانی برای کمک به کودکان سود برده و به نتایج مثبتی دست یافته است.

صفحۀ 26:  کتاب چین
معرفی رمان مناسب برای کودک شما

صفحۀ 29:  فیلم چین
معرفی فیلم مناسب برای کودک شما