مجلۀ کودک و خانواده پروانه

پروانه، ماهنامۀ روانشناسی کودک و خانواده، شماره سوم/ اردیبهشت 1398، /

پروانه؛  ماهنامۀ روان‌شناسی کودک و خانوادۀ اپلیکیشن کـوزه
شمارۀ سوم - اردیبهشت 1398
سردبیران  دکتر مجید صفاری‌نیا و دکتر احمد علی‌پور
دبیر تحریریه  حامد هلاکویی
تدوین  نسیم نوری‌آزاد، محمدحسین داستان
گرافیک و صفحه‌آرایی  فاطمه قنائی
ویرایش سارا مطلوب
 
با سپاس از همکاری
ترانه عطایی، مائده رادمنش، پریچهر محمدی، شیلر کیخـاونی، ارمغان دماوندیان، مهرناز صفاری‌نیا، امید علی‌پور، سیمین شاه‌زکـی، شیما محمدی، گلنسـا اردلان، شهره تی‌تی‌دژ، سمانه حکم‌آبـادی، 
سمیرا بیک‌محمدی و نرگس تنکمانی

برگشت به ليست

صفحۀ 4: سخن سردبیران
پس از چند شماره که از مسائل کودکان گفتیم، شورای تحریریه تصمیم گرفته به موضوع نوجوانی بیشتر بپردازد. نوجوانی مرحلۀ نهایی کودکی و آغاز بزرگسالی است و معمولاً هشت الی ده سال طول می‌کشد. طی این دوره، ضمن آمادگی برای زندگی مستقل، کودک از لحاظ زیستی و روانی و اجتماعی کامل می‌شود.

صفحۀ 5: دو نسل در یک نگاه
فرزندان ما شبیه ما فکر نمی‌کنند؛ همان‌طور که ما شبیه والدینمان فکر نمی‌کنیم. فاصله‌ای را که بین تولد ما تا تولد فرزندمان وجود دارد و چنین تفاوتی را سبب می‌شود شکاف بین‌نسلی می‌نامند. دگرگونی سبک زندگی، به‌روز شدن بعضی هنجارها در گذر زمان، پیشرفت تکنولوژی و تغییراتی از این دست باعث این شکاف و فاصله‌گرفتن والدین از فرزندان می‌شود.

صفحۀ 9 :  غذای گرم، آغوش سرد
بسیــــاری از والـــدین گمان می‌کنند اگر فرزندانشان غذایی برای خوردن، جایی برای خوابیدن و لباسی برای پوشیدن داشته باشند، آن‌وقت است که آن‌ها والدین خوبی هستند. اما در کنار اهمیت برآورده شدن این نیازهای اساسی، نیاز دیگری وجود دارد که نباید از آن غافل شد و آن ارتباط والدین و فرزندان است. رابطۀ شما با فرزندتان چگونه است؟

صفحۀ 14: محل سکونت: اینترنت
هرکدام از ما یکی از اهالی سرگردان دنیای مجازی هستیم. این دنیا به تیغ دولبه‌ای می‌ماند که خوبی و بدی را در خود جا داده و راحتی و دردسر را با هم برای ما به ارمغان آورده است. ما و فرزندانمان هر دو با این دنیا در ارتباطیم؛ پس بهتر است برای راحت زیستن در آن برای آن‌ها الگوی خوبی باشیم.

صفحۀ 20:  آدرنالین، پاداش هیجان
تقریبـــاً همـــۀ مـــا دست‌کم یک بار تجربۀ رفتن به شهرِبـــازی را داشته‌ایم. هنــگام استفاده از وسایل شهرِبازی چه حالی داشتــه‌اید؟ هیجان‌خواهی یعنی همیــن لذتی که شما به دنبال آن به شهرِبازی می‌روید و ترسنـــاک‌ترین وسیــلۀ بازی را انتخاب می‌کنید.

صفحۀ 27:  کتاب چین
جمشید شاه، به روایت کمیک

صفحۀ 29:  فیلم چین
مجموعه «ماجراهای ناگوار»